X  Kiinni Our CO2 sensor

Hiukkanen Sijainti particle pitoisuus AQI Riski       
Nykyinen WH45 sensor PM25 3.9 ug/m3 16.3 Hyvä ilmanlaatu
     
Nykyinen WH45 sensor pm10 4.8 ug/m3 4.4 Hyvä ilmanlaatu
     
Nykyinen WH45 sensor CO2 273 ppm 1 Excellent
     

24 tuntia WH45 sensor PM25 5.0 ug/m3 20.8 Hyvä ilmanlaatu
     
24 tuntia WH45 sensor pm10 5.5 ug/m3 5.1 Hyvä ilmanlaatu
     
24 tuntia WH45 sensor CO2 387 ppm 1 Excellent
     

      

luokittelu AQI pm10 pm2.5 Terveysvaikutusten tulisi perustua vain 24 tunnin keskiarvoihin.
Hyvä ilmanlaatu 0-50 < 54 μg/m3 < 12 μg/m3 Ilman laatua pidetään tyydyttävänä, ja ilman pilaantuminen aiheuttaa vain vähän tai ei lainkaan riskiä
Kohtalainen ilmanlaatu 50-100 < 154 μg/m3 < 35.4 μg/m3 Ilmanlaatu on hyväksyttävä; Joidenkin epäpuhtauksien terveysongelmat saattavat kuitenkin olla kohtuullisia hyvin pienelle määrälle ihmisiä, jotka ovat epätavallisen herkkiä ilmansaasteille.
Epäterveellinen joillekin 100-150 < 254 μg/m3 < 55.4 μg/m3 Herkkien ryhmien jäsenillä voi olla terveysvaikutuksia. Tämä ei todennäköisesti vaikuta väestöön.
Epäterveellinen 150-200 < 354 μg/m3 < 150.4 μg/m3 Jokainen voi alkaa kokea terveysvaikutuksia; herkkien ryhmien jäsenillä voi olla vakavampia terveysvaikutuksia.
Hyvin epäterveellinen 200-300 < 424 μg/m3 < 250.4 μg/m3 Terveysvaroitukset hätätilanteista. Tämä vaikuttaa todennäköisemmin koko väestöön
Vaarallinen > 300 > 424 μg/m3 > 250.4 μg/m3 Terveyshälytys: Kaikilla voi olla vakavampia terveysvaikutuksia
 Lisää tietoa: EPA  Ilmanlaatuindeksi    Anturitiedot on tallennettu: 28.05.2023 14:58  

luokittelu Level CO2 Terveysvaikutusten tulisi perustua vain 24 tunnin keskiarvoihin.
Excellent 1  0 .. 400 ppm Excellent air
Fine 2  400 .. 1000 ppm Fine air
kohtalainen 3  1000 .. 1500 ppm Moderate air, ventilation recommended
Poor 4  1500 .. 2000 ppm Poor air, ventilation necessary
Very Poor 5  2000 .. 5000 ppm Very poor air, unacceptable
Severe 6   > 5000 ppm Severe air, leave the room
 Lisää tietoa: indoor air quality index    Anturitiedot on tallennettu: 28.05.2023 14:58