X  Tanca
Guia actual de plantació i reg
Ubicació%Humitat
soil140
Adequat
( 40 - 75 % )
soil250
Adequat
( 40 - 75 % )


Explicació
Saturat
( 75 - 100 % )
Sòl saturat. Es produeix un o dos dies després del reg.
Adequat
( 40 - 75 % )
El sòl està adequadament humit (excepte les sorres gruixudes que s’eixuguen en aquest rang)
Cal regar
( 25 - 40 % )
Gamma habitual per regar sòls argilosos pesats
Sec perillós
( 0 - 25 % )
El sòl es torna perillosament sec per obtenir la màxima producció.